Erkende opleidingen & training

ERKENDE OPLEIDINGEN EN TRAININGEN
Om te registreren en certificeren dient ondermeer een erkende beroepsopleiding te zijn gevolgd.
Op deze pagina staat beschreven welke opleidingen en trainingen zijn erkend.
Global Network Group | voorheen: DOC Maritiem
In de periode 1995 - 2012 heeft DOC Maritiem alle beroepsopleidingen voor de havenmeesters, experts pleziervaart, jachtmakelaars, scheepsmakelaars en makelaars woonarken & -schepen uitgevoerd. Tot de zomer van 2011 is dit gebeurd in de vorm van privaat avondonderwijs uitgevoerd op de leslocaties van de Hoge School Utrecht.

Vanaf de zomer 2011 is de gehele opleiding voor de experts pleziervaartuigen, jachtmakelaars, scheepsmakelaars en makelaars woonarken & woonschepen omgebouwd tot zelfstudie. Op de manier is invulling gegeven aan het feit dat het avondonderwijs niet langer haalbaar was op basis van de lange reistijden en dat veel studenten flexibiel willen studeren binnen een eigen tijdpad. Vanaf 2013 zijn al deze opleidingen en trainingen van DOC Maritiem ondergebracht bij Global Network Group. DOC Maritiem als zelfstandig bedrijf opgehouden te bestaan.

Global Network Group biedt de student via een eigen online leer- en examenomgeving een digitale basisopleiding aan die bestaat uit readers en die aansluiten op de eind- en toetstermen van de EMCI theorieexamen (kennistoetsen). Met behulp van de readers kan de student zich 24/7 online op de eigen thuis- of werklocatie en binnen een eigen tijdpad gedegen voorbereiden op de EMCI examens. Alle EMCI examens zijn in de prijs inbegrepen zodat de student proefexamens kan afleggen en kan deelnemen tot een voldoende resultaat is behaald (slagingsgarantie). Het lesmateriaal en de examens staan onder toezicht van de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen (NBMS).

Voor de havenmeesters is een andere keuze gemaakt. Om recht te doen aan de diversiteit van het beroep is bepaald dat de havenmeesters tenminste 4 trainingen en bijbehorende examens dient te hebben behaald uit een lijst van erkende opleidingen en examens. Global Network Group biedt zelf geen trainingen meer aan voor havenmeesters. De lijst van erkende opleidingen en trainingen voor havenmeesters is op deze website te vinden op de pagina 'instroomeisen'.

Beroepsopleiding expert en maritieme makelaar
De opleiding bestaat uit drie modules en bijbehorende examens:
GNG.NL.0110 Oriëntatie scheepstechniek + kennistoets EMCI.NL.0110
GNG.NL.0120 Praktijk & ondernemen maritieme makelaar + kennistoets EMCI.NL.0120
GNG.NL.0210 Praktijk & ondernemen maritieme makelaar & expert pleziervaart + kennistoets EMCI.NL.0210
GNG.NL.0500 Oriëntatie Nederlands recht + kennistoets ADR.NL.0500
Opmerking 1:
Er bestaan mogelijkheden voor vrijstellingen of het toetsen van uw individuele opleidngscurriculum. Neem contact op met ons secretariaat voor het bespreken van de mogelijkheden.
Opmerking 2:
Om EMCI expert pleziervaartuigen te worden is het verplicht om te beschikken over een met voldoende resultaat afgeronde technische vooropleiding (minimaal MBO Niveau) of over een vergelijkbaar denk- en werkniveau te beschikken. Naast deze vooropleidingseis dient de kandidaat certificaat de verplichte EMCI beroepsexamens (EMCI kennistoetsen) te hebben behaald
IVA Nautica
IVA Nautica is agentschap voor Global Network Group | EMCI Register. De HBO dagopleiding Nautisch Business Management van IVA Nautica is erkend als basisopleiding voor de expert pleziervaart, jachtmakelaar, scheepsmakelaar en makelaar woonarken & -schepen. Deze opleiding is een rijkserkende HBO opleiding, uitgevoerd als dagonderwijs. De erkenning geldt voor de (oud) studenten die de gehele opleiding hebben afgerond en onder voorwaarden voor (oud) studenten die onderbouw (2 jaar) met voldoende resultaat hebben afgesloten. De (oud) Student van deze opleiding kann direct instromen als associate EMCI certificaathouder; omzetting van de associate status naar de full Status kann plaatsvinden na het positief afronden van de ervarings- en vaardighedentoets. Neem contact op met IVA Nautica voor meer informatie over deze HBO dagopleiding.
Opmerking 1:
Hierbij wordt aangetekend dat deze IVA Nautica opleiding geen vrijstelling betekent voor de vooropleidingseis ' minimaal MBO technische opleiding met voldoende resultaat' voor de kandidaat EMCI expert pleziervaart. De IVA student die wil certificeren als EMCI expert pleziervaartuigen dient dus naast de IVA opleiding aanvullend aan te tonen dat hij/zij over een dergelijke technische vooropleiding beschikt.
  Agentschappen
  • Agentschappen kunnen worden erkend voor (1) basisopleidingen (2) permanente opleiding (3) vaardighedentoetsen en (4) registerhandelingen. KLIK HIER voor het overzicht van agentschappen inclusief het erkenningsoverzicht.
  • Agentschappen bieden (oud) cursisten tal van voordelen, waaronder kortingen op opleidingen, PE en agentschapstoetsen. Ook hebben agentschappen vaak een 'all-inclusive' pakket beschikbaar waarbij opleiding, kennistoets, vaardighedentoets en toetstraining samen gaan.
  • Indien de basiscursus bij een agentschap is gevolgd is (1) de deelname aan de kennistoetsen gratis en (2) wordt 25% korting verleend op vaardighedentoetsen. Dit geldt uiteraard uitsluitend voor toetsen die door EMCI Register zelf worden afgenomen en dus niet voor agentschapstoetsen.
  • Wij adviseren u opleidingen & training via onze agentschappen te doen!
  Losse opleidingserkenningen
  • Opleiders die geen agentschap willen zijn kunnen wel hun beroepsopleiding laten erkennen.
  • Deze opleiders zijn niet bevoegd om toetsen af te nemen.
  • (Oud) cursisten van deze opleiders krijgen geen kortingen.
  Individuele opleidingserkenning
  • Indien u geen erkende opleiding heeft gevolgd kan een individuele opleidingserkenning worden aangevraagd.
  • Uw opleidingscurriculum wordt getoetst tegen de erkenningscriteria voor de beroepsopleiding.
  • Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie en een prijsopgave.
  Overzicht erkende opleidingen
  1. Alle beroepsopleidingen van onze scholingsagentschappen. Klik hier voor het overzicht van al onze agentschappen.
  2. Individuele opleidingserkenning. Neem contact op met ons kantoor voor informatie en prijsopgave.
  3. Beroeps | basisopleidingen erkend of uitgevoerd door:
  • Global Network Group | DOC Maritiem (scope: maritieme makelaars, experts pleziervaartuigen)
  • IVA Nautica (scope: maritieme makelaars, experts pleziervaartuigen)