Missie & kwaliteitsbeleid

MISSIE EN KWALITEITSBELEID
Versie: Januari 2017
Global Network Group organiseert, ontwikkelt, onderhoudt, beheert en faciliteert wereldwijd procedures en systemen voor opleidingen, trainingen, permanente educatie (PE), online theorie examens, on-the-spot praktijkexamens en zowel besloten als openbare registratie en certificering van individuele professionals, bedrijven, organisaties, producten en diensten.
Global Network Group biedt haar (kandidaat) opdrachtgevers, beroepsorganisaties, practitioners, geregistreerde & gecertificeerde professionals unieke en beschermde private titels en keurmerken.
Global Network Group richt zich op (beroeps)groepen waarvoor nog geen erkende norm, zoals bijvoorbeeld ISO, beschikbaar is.
Global Network Group biedt deze (beroeps)groepen exclusieve registratie- en certificeringsoplossingen zodat deze professionals en hun bedrijven zich positief en effectief kunnen onderscheiden ten opzichte van niet geregistreerde en gecertificeerde personen, bedrijven en concurrenten. Hierdoor verkrijgen onze opdrachtgevers en certificaathouders een betere concurrentie- en marktpositie.
In samenspraak met de certificaathouders zet Global Network Group voor deze groepen de wereldstandaard.
Global Network Group is een dynamische en toekomstgerichte organisatie.
Global Network Group is ISO 9001 gecertificeerd door Lloyds Register, CRKBO erkend door het Nederlandse ministerie van onderwijs & wetenschappen en onder toezicht van International Certification Council (ICC Council).
Alle processen en procedures binnen Global Network Group worden uitgevoerd op basis van het 'General Statute for the examination, certification, registration and facilitation of professionals, companies and organizations'.
ADR Register, EMCI Register, ICR Coach Register, IHR Register & YellowFlash zijn onderdeel van Global Network Group.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.