Erkende opleiding in Nederland

ERKENDE OPLEIDINGEN EN TRAININGEN IN NEDERLAND
In Nederland kan via IVA Nautica en Global Network Group (voorheen: DOC Maritiem) de opleiding tot zowel maritieme makelaar als expert pleziervaart worden gevolgd. IVA Nautica biedt een rijkserkende MBO en HBO voltijd 4-jarige dagopleiding aan. Global Network Group biedt een online zelfstudie aan. Op deze pagina vindt u alle informatie.
Global Network Group | voorheen: DOC Maritiem
In de periode 1995 - 2012 heeft DOC Maritiem alle beroepsopleidingen voor de havenmeesters, experts pleziervaart, jachtmakelaars, scheepsmakelaars en makelaars woonarken & -schepen uitgevoerd. Tot de zomer van 2011 is dit gebeurd in de vorm van privaat avondonderwijs uitgevoerd op de les locaties van de Hoge School Utrecht.
Vanaf de zomer 2011 is de gehele opleiding voor de experts pleziervaartuigen, jachtmakelaars, scheepsmakelaars en makelaars woonarken & woonschepen omgebouwd tot zelfstudie. Op de manier is invulling gegeven aan het feit dat het avondonderwijs niet langer haalbaar was op basis van de lange reistijden en dat veel studenten flexibiel willen studeren binnen een eigen tijdpad. Vanaf 2013 zijn al deze opleidingen en trainingen van DOC Maritiem ondergebracht bij Global Network Group. DOC Maritiem als zelfstandig bedrijf is opgehouden te bestaan.
Global Network Group biedt de student maritieme makelaar of expert pleziervaartuigen via een eigen online leer- en examenomgeving een digitale basisopleiding aan die bestaat uit readers en die aansluit op de eind- en toetstermen van de EMCI theorie examens (kennistoetsen). Met behulp van de readers kan de student zich zelf 24/7 online op de eigen thuis- of werklocatie en binnen een eigen tijdpad gedegen voorbereiden op de EMCI examens. Alle EMCI examens zijn in de prijs inbegrepen zodat de student proefexamens kan afleggen en kan deelnemen tot een voldoende resultaat is behaald (slagingsgarantie). Het lesmateriaal en de examens staan onder toezicht van de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen (NBMS).
Voor de havenmeesters is een andere keuze gemaakt. Om recht te doen aan de diversiteit van het beroep is bepaald dat de havenmeesters tenminste 4 trainingen en bijbehorende examens dient te hebben behaald uit een lijst van erkende opleidingen en examens. Global Network Group biedt zelf geen trainingen aan voor havenmeesters.
Online beroepsopleiding maritieme makelaar (zelfstudie) (*)
De opleiding bestaat uit drie modules en bijbehorende kennistoetsen (examens):
ADR.EMCI.NL.READERS.0500 + ADR.EMCI.NL.EXAMENS.0500 oriëntatie Nederlands recht
EMCI.NL.READERS.0110 + ADR.EMCI.NL.EXAMENS.0110 oriëntatie scheepstechniek
EMCI.NL.READERS.0120 + ADR.EMCI.NL.EXAMENS.0120 praktijk & ondernemen maritieme makelaar
Na het afronden van de opleiding en examens volgt de registratie en certificeirng als associate maritime broker.
De associate status wordt omgezet naar de full status zodra de ervaringstijd en de vaardighedentoets zijn behaald.
Online beroepsopleiding expert pleziervaartuigen (zelfstudie) (*) (**)
De opleiding bestaat uit drie modules en bijbehorende kennistoetsen (examens):
ADR.EMCI.NL.READERS.0500 + ADR.EMCI.NL.EXAMENS.0500 oriëntatie Nederlands recht
EMCI.NL.READERS.0210 + ADR.EMCI.NL.EXAMENS.0210 praktijk & ondernemen expert pleziervaartuigen
Na het afronden van de opleiding en examens volgt de registratie en certificeirng als associate expert pleziervaartuigen.
De associate status wordt omgezet naar de full status zodra de ervaringstijd en de vaardighedentoets zijn behaald.
(*)
Er bestaan mogelijkheden voor vrijstellingen of het toetsen van uw individuele opleidingscurriculum.
Neem contact op met ons secretariaat voor het bespreken van de mogelijkheden.
(**)
Om EMCI expert pleziervaartuigen te worden, is het verplicht om te beschikken over een met voldoende resultaat afgeronde technische vooropleiding (minimaal MBO Niveau) of over een vergelijkbaar denk- en werkniveau te beschikken. Naast deze vooropleidingseis dient de kandidaat tenminste de verplichte EMCI beroepsexamens (EMCI kennistoetsen) te hebben behaald.
IVA Nautica
IVA Nautica is agentschap voor Global Network Group | EMCI Register. De MBO + HBO dagopleiding Nautisch Business Management van IVA Nautica is erkend als basisopleiding voor de expert pleziervaart, jachtmakelaar, scheepsmakelaar en makelaar woonarken & -schepen. Deze opleiding is een rijkserkende MBO en HBO opleiding, uitgevoerd als dagonderwijs. De erkenning geldt voor de (oud) studenten die de gehele opleiding hebben afgerond en onder voorwaarden voor (oud) studenten die alleen de onderbouw (2 jaar) met voldoende resultaat hebben afgesloten. De (oud) student van deze opleiding kan direct instromen als associate EMCI certificaathouder; omzetting van de associate status naar de full Status kan plaatsvinden na het positief afronden van de ervarings- en vaardighedentoets. Neem contact op met IVA Nautica voor meer informatie over deze MBO en HBO dagopleiding.
Opmerking:
Hierbij wordt aangetekend dat deze IVA Nautica opleiding geen vrijstelling betekent voor de vooropleidingseis ' minimaal MBO technische opleiding met voldoende resultaat' voor de kandidaat EMCI expert pleziervaart. De IVA student die wil certificeren als EMCI expert pleziervaartuigen dient dus naast de IVA opleiding aanvullend aan te tonen dat hij/zij over een dergelijke technische vooropleiding beschikt.