Nu aanmelden en registreren!

AANMELDEN VOOR UW REGISTRATIE EN CERTIFICERING BIJ EMCI REGISTER ALS EMCI PRACTITIONER
Versie: augustus 2016
Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk welkom bij Global Network Group | EMCI Register.
U wilt zich aanmelden bij het EMCI Register voor de registratie en certificering als EMCI practitioner.
Van harte gefeliciteerd met uw keuze en besluit!
Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie.
AANMELDEN
 • Klik hier voor het online aanmeldingsformulier
NOG GEEN BASISOPLEIDING AFGEROND?
 • Zonder afgeronde basisopleiding kunt u niet registreren en certificeren.
 • Advies: volg een erkende basisopleiding bij een agentschap.
NOG GEEN KENNISTOETS BEHAALD?
 • Zonder behaalde kennistoets kunt u niet registreren en certificeren.
 • Zodra u de basisopleiding heeft gevolgd en de kennistoets heeft behaald, kunt u instromen als ASSOCIATE practitioner.
 • Basisopleiding gevolgd bij een agentschap? Geen kosten voor de kennistoets; inbegrepen in het opleidingsgeld,
 • Klik hier voor algemene exameninformatie.
 • Klik hier voor informatie over de kennistoetsen.
NOG GEEN VAARDIGHEDENTOETS BEHAALD?
 • Zonder vaardighedentoets (praktijkexamen) komt u niet in aanmerking voor de FULL status.
 • Klik hier voor algemene exameninformatie.
 • Klik hier voor informatie over de vaardighedentoetsen.
NOG GEEN VOLDOENDE ERVARING?
 • U kunt zonder ervaring instromen als associate practitioner.
 • De associate periode is bedoeld om ervaring op te doen.
 • Zodra u voldoet aan de minimum ervaringseisen en de vaardighedentoets heeft behaald, kunt u FULL practitioner worden.
 • Klik hier voor informatie over de instroomeisen inclusief de ervaringstoets
UW PERSOONLIJKE EMCI OMGEVING EN PROFIEL
 • Vul het online aanmeldingsformulier in.
 • Zodra we het ingevulde formulier hebben ontvangen wordt uw persoonlijke EMCI account aangemaakt, ontvangt u uw inloggegevens en heeft u toegang tot uw profielpagina, examenmodule en CPD/PE module..
 • Maak direct uw profielpagina in orde. Controleer de gegevens en vul aan / corrigeer waar nodig. Voeg uw foto, logo, social media gegevens, informatieteksten toe.
 • Om te registeren en certificeren dient ieder practitioner een registratiedossier aan te leveren.
 • Verderop staat beschreven waaruit het registratiedossier bestaat.
 • Aan de registratie bij en certificering door het EMCI Register zijn kosten verbonden.
 • Klik hier voor het overzicht van alle tarieven en onze betalingsvoorwaarden.
 • Uw profiel en certificering wordt openbaar en zichtbaar zodra uw registratiedossier compleet is.
 • Zolang uw dossier niet compleet is, heeft u wel toegang echter is uw profiel niet zicht- en vindbaar.
REGISTREER AL UW LEVELS, SCOPES EN (SUB)TYPES
 • U wordt geregistreerd en gecertificeerd als EMCI practitioner
 • U kunt diverse levels, scopes en (sub)types aan uw profiel toevoegen
 • Klik hier voor het overzicht van alle certificaten
 • Klik hier voor het overzicht van alle levels
 • Klik hier voor het overzicht van alle scopes en (sub)types
 • Eén of meer levels, scopes of (sub)types? Uw kosten zijn gelijk. U betaalt slechts 1x de jaarbijdrage!
 • We adviseren u uw registratie en certificering zo breed mogelijk te doen. Opdrachtgevers vragen hierom!
OVERZICHT VERPLICHT PERSOONLIJK REGISTRATIE DOSSIER
 • Iedere certificaathouder is verplicht het volgende registratiedossier aan te leveren
Voor de associate status
 1. Aanmeldingsformulier
 2. Verklaring omtrent gedrag | verklaring van goede zeden
  • Nederland, verklaring omtrent gedrag: geef ons uw geboortedatum en officiële voorletters en tussenvoegsels door zodat wij online de verklaring kunnen aanvragen bij het Ministerie van Justitie. U ontvangt van het ministerie afdeling JUSTIS een emailbericht met instructies. Instructies opvolgen. U ontvangt de VOG per post. Graag een kopie naar ons mailen, wij krijgen van JUSTIS geen eigen exemplaar.
  • België, verklaring goede zeden (B), u dient de verklaring zelf aan te vragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven
 3. 2x algemene aanbevelingsbrief
  • de referent beveelt u aan voor de registratie en certificering
  • u heeft met de referent geen gezagsverhouding of familierelatie; trainersverklaringen toegestaan
  • geen verplicht format
 4. Bewijs bedrijfsregistratie
  • Nederland, uittreksel KVK
  • België, uittreksel kruispuntbank
  • Geen bedrijfsregistratie: overleg dan of ZZP verklaring of eigen verklaring 'werken eigen rekening & risico'
 5. Curriculum vitae
  • Minimaal scope gerelateerd (opleidingen, examens, ervaring)
  • Algemeen CV toegestaan
  • Geen verplicht format
 6. Aangestelde mentor
 7. Kopie algemene vooropleiding
  • Indien havenmeester: geen specifieke vereisten
  • Indien maritieme makelaar: minimaal MBO niveau OF onderbouwde eigen verklaring 'vergelijkbaar denk- en werkniveau'
  • Indien expert pleziervaart: minimaal technisch relevante opleiding op minimaal MBO niveau OF onderbouwde eigen verklaring 'vergelijkbaar denk- en werkniveau'
 8. Kopie certificaat erkende basisopleiding
 9. Kopie certificaat erkende kennistoets
  • Niet voor havenmeesters
  • Alleen voor maritieme makelaars & experts pleziervaart
 10. Bewijs kwalificerende derdengelden structuur
  • Niet voor havenmeesters
  • Alleen voor maritieme makelaars & experts pleziervaart
 11. Bewijs kwalificerende praktijkdocumenten
  • Indien havenmeester: niet van toepassing
  • Indien maritieme makelaar: (1) makelaardij overeenkomst (2) overeenkomst koop & verkoop (3) taxatierapport
  • Indien expert pleziervaart: (1) inspectierapport (2) taxatierapport
Voor de full status
 1. Conform de associate status en aanvullend:
 2. Ervaringsaudit: meer dan 4 jaar ervaring, dan wel het vervangend aantal cliënt opdrachten of omzet
 3. Kopie certificaat vaardighedentoets
 4. Kopie aansprakelijkheidsverzekering
 5. 2x aanbevelingsbrief afgegeven door cliënten, de cliënten ondersteunen uw aanvraag voor de full registratie en certificering
Vragen? Bel of mail gerust! We staan u met plezier te woord!
With kind regards | Met vriendelijke groeten,
Global Network Group | EMCI Register
Office operations Europe
Mrs Marlot Lagemaat
Mrs Heather Vanderbilt
Office operations Africa
Mrs Theresa Du Preez
Mr Giel Tettelaar